MENU

Dlaczego nasze testy są wiarygodne?

Dlaczego nasze testy są wiarygodne?

W badaniach z zakresu biologii molekularnej jakość wykonywanych badań ma ogromne znaczenie.

 

Istnieje kilka podstawowych elementów decydujących o wiarygodności i wartości oferowanych przez laboratorium Nucleagena testów: systematyczna kontrola jakości, wykwalifikowany personel oraz nowoczesny sprzęt laboratoryjny.

 

Stosujemy nowoczesne metody diagnostyczne o wysokiej czułości i specyficzności. Nasze laboratorium poddawane jest systematycznym kontrolom wewnątrz- i zewnątrzlaboratoryjnym, a zestawy odczynnikowe opatrzone są certyfikatem CE i zatwierdzone do wykorzystywania w medycznej diagnostyce laboratoryjnej.

 

Dbamy o podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników. Wiedza i umiejętności pracowników laboratorium Nucleagena podlegają regularnej ocenie. Wprowadziliśmy w tym celu stosowne procedury szkoleń i testów.

 

Sprzęt używany do wykonywania badań posiada odpowiednie świadectwa dopuszczające do pracy w obszarze medycznej diagnostyki laboratoryjnej. Przy każdej serii badań wykonywane są oznaczenia kontroli wewnątrzlaboratoryjnej. Jakakolwiek nieprawidłowość powoduje wstrzymanie analiz i powtórzenie oznaczeń zgodnie z ustalonymi procedurami.

 

Wyżej wymienione czynniki dają gwarancję wiarygodności wyników testów oferowanych przez nas a co za tym idzie decyduje o ich użyteczności diagnostycznej.