MENU

Jak zrobić test?

Jak zrobić test?

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów laboratorium Nucelagena oferuje łatwy dostęp do uzyskania zestawów pobraniowych, które można zamówić w naszym sklepie internetowym.

 

Po otrzymaniu zamówionego zestawu należy zapoznać się z instrukcją pobrania materiału. W zależności od wybranego testu materiał może być pobrany z kanału szyjki macicy, ujścia cewki moczowej lub z pochwy. W tych przypadkach pobranie musi zostać wykonane przez personel medyczny. Możliwe jest również samodzielne wykonanie pobrania materiału w przypadkach: wymazów z jamy ustnej, odbytu, rowka zażołędnego czy mastki pod napletkiem. Aby mieć pewność, że materiał został pobrany prawidłowo zalecana jest wizyta u lekarza.

 

Po pobraniu próbki należy zamówić kuriera, który dostarczy materiał do badania w ciągu 24 godzin. Materiał wykorzystywany w analizach jest własnością pacjenta. Pacjent wypełniając Deklarację Świadomej Zgody upoważnia laboratorium do opracowania i wykorzystania go do analiz.

 

Zabezpieczenie materiału po analizach i jego przechowywanie podlega w laboratorium Nucleagena stałemu nadzorowi. Nie ma możliwości wykorzystania materiału pacjenta w jakimkolwiek innym niż zlecony obszarze. Wszystkie próbki z materiałem do badania są zakodowane – posiadają swój własny unikalny numer.

 

Wyniki badania są przesyłane listem poleconym na adres wskazany w protokole pobrania. Opatrzone są stosownymi komentarzami, by były zrozumiałe dla każdego pacjenta. W przypadku wątpliwości zalecamy kontakt z lekarzem.

Etapy zamawiania testu pokazaliśmy obrazowo na stronie Jak zamawiać?