MENU

Jakość

Jakość w laboratorium Nucleagena

W badaniach z zakresu biologii molekularnej jakość wykonywanych badań ma ogromne znaczenie. Wpływają na nią sposób pobrania i transportu materiału oraz sposób wykonania analiz już w laboratorium. Tu ogromna rolę odgrywa biegłość w ich prowadzeniu, która nabywana jest dzięki dużej liczbie zrealizowanych badań.

 

W wypadku laboratoriów Nucelagena jest to ponad 5000 badań rocznie a od 2005 roku wykonaliśmy ponad 80 000 oznaczeń.

Laboratorium Nucleagena podlega systematycznym kontrolom jakości wewnętrznej oraz międzylaboratoryjnej, co potwierdzają odpowiednie certyfikaty (QCMD, INSTAND).

 

Szczególnie dbamy o podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników. Wiedza i umiejętności personelu i kierownika laboratorium podlega ocenie. Wprowadziliśmy w tym celu stosowne procedury szkoleń i testów.

 

Laboratorium to obok personelu, sprzęt, który musi spełniać wysokie standardy. Używany przez Nucelagena sprzęt posiada odpowiednie świadectwa dopuszczające do pracy w obszarze medycznej diagnostyki laboratoryjnej. Dodatkowo, aparatura jest nadzorowana i każdorazowo przy kolejnej serii badań wykonywane są oznaczenia kontroli wewnątrzlaboratoryjnej. Jakakolwiek nieprawidłowość powoduje wstrzymanie analiz i powtórzenie oznaczeń zgodnie z ustalonymi procedurami.

 

Materiał wykorzystywany w analizach z zakresu biologii molekularnej jest własnością pacjenta. Pacjent wypełniając Deklarację świadomej zgody upoważnia laboratorium do opracowania i wykorzystania go do analiz. Zabezpieczenie materiału po analizach i jego przechowywanie podlega w laboratorium Nucleagena stałemu nadzorowi. Nie ma możliwości wykorzystania materiału pacjenta w jakimkolwiek innym niż zlecony obszarze.

 

Wyniki badań są w centrum uwagi pracowników laboratorium Nucleagena. Przekazanie wyników lekarzowi zlecającemu, czy pacjentowi odbywa się z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych. Wyniki opatrywane są stosownymi komentarzami, by były zrozumiałe przez wszystkich uczestników procesu.

 

Dodatkowo, dzięki aktywnemu uczestnictwu zleceniodawców laboratorium Nucleagena prowadzi ciągłe działania doskonalące. Pozostajemy otwarci na wszelkie sugestie, by jeszcze bardziej usprawnić nasze działania.

 

Naszym najwyższym celem jest uzyskanie wyników zapewniających sukces procesu diagnostyczno-terapeutycznego.

Chcesz poznać jeszcze lepiej laboratorium Nucelagena, poznaj naszą historię.